احسان رضایی

یک توسعه دهنده، شاید هم نه.

درس های yii2 شماره 18: حذف web از url

در / تاریخ ارسال 16:37 28-04-1396 / 0 نظر / 1034 بازدید / آخرین ویرایش 08:20 18-05-1397

دیدن عنوان دایرکتوری web داخل url برای من خیلی آزار دهنده بود. دلیلش این هست که index.php داخل این پوشه قرار گرفته. برای حذف کردن web از آدرس ها فقط کافیه سه مرحله زیرُ دنبال کنید.

- index.php رو به یک پوشه بالاتر مثلا backend/index.php انتقال بدین.

- بازش کنید و مسیر های داخلش رو تغییر بدین. چون جا به جا شده لازمه از هر مسیر یک /.. حذف بشه:

require(__DIR__ . '/../vendor/autoload.php');
require(__DIR__ . '/../vendor/yiisoft/yii2/Yii.php');
require(__DIR__ . '/../common/config/bootstrap.php');
require(__DIR__ . '/config/bootstrap.php');
$config = yii\helpers\ArrayHelper::merge(require(__DIR__ . '/../common/config/main.php'), require(__DIR__ . '/../common/config/main-local.php'), require(__DIR__ . '/config/main.php'), require(__DIR__ . '/config/main-local.php'));
$application = new yii\web\Application($config);
$application->run();

- میتونید همراه با index.php پوشه های assets، css و... هم منتقل کنید اما اگر مثل من فکر میکنید جاشون خوبه و اینطور کار تمیز تر هست داخل app جاری مثلا backend فایل assets/AppAsset.php رو باز و baseUrl رو اینطور تغییر بدین:

class AppAsset extends AssetBundle
{
  public $basePath = '@webroot';
  public $baseUrl = '@web/web';
  public $css = ['css/bootstrap.min.css',];
  public $js = ['js/bootstrap.min.js',];
  public $depends = ['yii\web\YiiAsset', 'yii\bootstrap\BootstrapAsset',];
}

همچنین بعدش در config/main داخل components میبایست basePath هم اصلاح بشه(اگر اصلا assetManager رو ندارین اضافه اش کنید)

'assetManager' => [
  'basePath' => '@webroot/web/assets',
  'baseUrl' => '@web/web/assets',
  ],

- کنار index.php یک فایل htaccess. با محتوای زیر ایجاد کنید:

RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . index.php

اگر دوست دارید app جدیدی بسازید و یا اینکه مثلا backend رو تغییر نام بدین این مطلب میتونه کمکتون کنه.

مرتبط ها