احسان رضایی

یک توسعه دهنده، شاید هم نه.

کی هستم؟

تیپ شخصیتی ISTJ - آزمایشگر.

از 16 سالگی برنامه نویسی تحت وب با php رو شروع کردم.

به عنوان زبان برنامه نویسی دوم و رفتن به سمت تجربه های جدید golang رو یاد گرفتم و معتقدم فضای جدیدیُ در برنامه نویسی برای من به وجود آورد.

به نظرم اومد ادامه تحصیل وقت تلف کردن و کارمند رسمی بودن در یک اداره دولتی از بین بردن خودمه. برای استفاده از فرصت های محدودی که دارم از دانشگاه انصراف و از اداره استعفا دادم.

بیشتر سعی میکنم به دنبال تخصص های محدودی باشم که بتونم عمیق تر به اونها بپردازم.مسلط


PHP Laravel Lumen Yii2 OOP MVC SOLID Restful API MySQL PostgreSQL Git Scrum Linux LPIC-1 HTML CSS Bootstrap Java Script jQuery

متوسط


Golang Golang Gin Linux LPIC 2 Docker Vuejs

آشنا


Elasticsearch Big Data Design Pattern Unit testing و TDD Microservices


شرکت ایده پرداز ترسیم
از خرداد 1391 تا مهر 1392
برنامه نویس

موسسه فرهنگی مصباح
از مهر 1392 تا اسفند 1395
توسعه دهنده backend

مرکز پردازش اطلاعات امین
از اسفند 1395 تا خرداد 1398
کارمند. توسعه دهنده backend

فناوران الکترونیک کیمیا
از فروردین 1398 تا آذر 1398
CTO

ارسال پیام در وبلاگ: developit.ir/contact

ایمیل: me@dehohohohovelopithahahaha.ir

توییتر: twitter.com/developit121

موبایل: با هم دوست شدیم براتون میفرستم :)