احسان رضایی http://www.developit.ir/ http://www.developit.ir/ fa-ir Copyright (C) 2009 mywebsite.com درس های yii2 شماره 21: Bootstrapping http://www.developit.ir/post/view/292/درس های yii2 شماره 21: Bootstrapping.html Monday, August 14, 2017 نصب elasticsearch در ویندوز http://www.developit.ir/post/view/291/نصب elasticsearch در ویندوز.html Friday, August 11, 2017 درس های yii2 شماره 20: کنترل سطح دسترسی RBAC، استفاده از rule ها http://www.developit.ir/post/view/289/درس های yii2 شماره 20: کنترل سطح دسترسی RBAC، استفاده از rule ها.html Friday, August 04, 2017 درس های yii2 شماره 19: ایجاد extension بدون نیاز به composer و github http://www.developit.ir/post/view/288/درس های yii2 شماره 19: ایجاد extension بدون نیاز به composer و github.html Friday, July 21, 2017 درس های yii2 شماره 18: حذف web از url http://www.developit.ir/post/view/287/درس های yii2 شماره 18: حذف web از url.html Wednesday, July 19, 2017 درس های yii2 شماره 17: استفاده از تاریخ و تقویم فارسی http://www.developit.ir/post/view/284/درس های yii2 شماره 17: استفاده از تاریخ و تقویم فارسی.html Monday, June 26, 2017 درس های yii2 شماره 16: کنترل سطح دسترسی، Role Based Access یا RBAC http://www.developit.ir/post/view/283/درس های yii2 شماره 16: کنترل سطح دسترسی، Role Based Access یا RBAC.html Friday, June 23, 2017 آموزش postman http://www.developit.ir/post/view/282/آموزش postman.html Wednesday, June 21, 2017 درس های yii2 شماره 15: نصب swagger http://www.developit.ir/post/view/281/درس های yii2 شماره 15: نصب swagger.html Sunday, June 11, 2017 مستند سازی خودکار و ایجاد یک محیط تعاملی برای Web API با استفاده از swagger http://www.developit.ir/post/view/280/مستند سازی خودکار و ایجاد یک محیط تعاملی برای Web API با استفاده از swagger.html Friday, June 09, 2017 معرفی دو ابزار(رابط کاربری) برای کار با elasticsearch http://www.developit.ir/post/view/277/معرفی دو ابزار(رابط کاربری) برای کار با elasticsearch.html Tuesday, May 16, 2017 دانشگاه یا موز! http://www.developit.ir/post/view/271/دانشگاه یا موز!.html Tuesday, May 09, 2017 سیستم پشتیبانی تصمیم کلان داده - Big Data Decision Support System http://www.developit.ir/post/view/270/سیستم پشتیبانی تصمیم کلان داده - Big Data Decision Support System.html Wednesday, May 03, 2017 درس های yii2 شماره 14: اضافه کردن تگ های SEO http://www.developit.ir/post/view/269/درس های yii2 شماره 14: اضافه کردن تگ های SEO.html Saturday, April 22, 2017 اسکرام (scrum) چیست و چگونه کار میکند؟ معرفی اسکرام در ده دقیقه http://www.developit.ir/post/view/268/اسکرام (scrum) چیست و چگونه کار میکند؟ معرفی اسکرام در ده دقیقه.html Wednesday, April 05, 2017 تهیه snapshot و بازگردانی آن در elasticsearch http://www.developit.ir/post/view/266/تهیه snapshot و بازگردانی آن در elasticsearch.html Sunday, March 19, 2017 نصب و راه اندازی elasticsearch در docker http://www.developit.ir/post/view/265/نصب و راه اندازی elasticsearch در docker.html Saturday, March 18, 2017 درس های yii2 شماره 13: 14 دلیل برای انتخاب yii framework http://www.developit.ir/post/view/264/درس های yii2 شماره 13: 14 دلیل برای انتخاب yii framework.html Friday, March 10, 2017 درس های yii2 شماره 12: رعایت اصول و سبک کدنویسی http://www.developit.ir/post/view/263/درس های yii2 شماره 12: رعایت اصول و سبک کدنویسی.html Wednesday, February 22, 2017 نقدی در مورد برخی اساتید http://www.developit.ir/post/view/262/نقدی در مورد برخی اساتید.html Wednesday, February 15, 2017