احسان رضایی http://www.developit.ir/ http://www.developit.ir/ fa-ir Copyright (C) 2009 mywebsite.com ‏احساس تعلق خاطر به محل کار http://www.developit.ir/post/view/308/‏احساس تعلق خاطر به محل کار.html 2018-03-19 18:40:21 چرا نباید به یک فرد در گروه کارهای زیادی سپرده شود؟ http://www.developit.ir/post/view/306/چرا نباید به یک فرد در گروه کارهای زیادی سپرده شود؟.html 2017-11-03 15:54:29 آپلود فایل های پروژه به وسیله ی ftp هنگام استفاده از git http://www.developit.ir/post/view/303/آپلود فایل های پروژه به وسیله ی ftp هنگام استفاده از git.html 2017-10-08 16:24:07 داستان اول شخص بودن یک توسعه دهنده http://www.developit.ir/post/view/302/داستان اول شخص بودن یک توسعه دهنده.html 2017-10-04 17:32:46 درس های yii2 شماره 23: بهینه سازی SEO با pretty URLs برای صفحه بندی ها http://www.developit.ir/post/view/301/درس های yii2 شماره 23: بهینه سازی SEO با pretty URLs برای صفحه بندی ها.html 2017-09-30 12:43:01 تفاوت بین git merge و git rebase http://www.developit.ir/post/view/300/تفاوت بین git merge و git rebase.html 2017-09-30 12:31:31 ذخیره و تجزیه و تحلیل apache logs در elasticsearch http://www.developit.ir/post/view/299/ذخیره و تجزیه و تحلیل apache logs در elasticsearch.html 2017-09-24 18:13:52 رسپینا، تجربه شیرین اوپن سورس http://www.developit.ir/post/view/298/رسپینا، تجربه شیرین اوپن سورس.html 2017-09-16 17:02:25 7 تصور غلط کارفرما در مورد پروژه های نرم افزاری http://www.developit.ir/post/view/297/7 تصور غلط کارفرما در مورد پروژه های نرم افزاری.html 2017-09-05 15:44:01 درس های yii2 شماره 22: بهینه سازی SEO با pretty URLs http://www.developit.ir/post/view/296/درس های yii2 شماره 22: بهینه سازی SEO با pretty URLs.html 2017-09-01 13:55:40 تجربه سفر با قطار های بن ریل(راه آهن شرقی بنیاد) و فدک http://www.developit.ir/post/view/294/تجربه سفر با قطار های بن ریل(راه آهن شرقی بنیاد) و فدک.html 2017-08-25 22:25:05 درس های yii2 شماره 21: Bootstrapping http://www.developit.ir/post/view/292/درس های yii2 شماره 21: Bootstrapping.html 2017-08-14 16:36:17 نصب elasticsearch در ویندوز http://www.developit.ir/post/view/291/نصب elasticsearch در ویندوز.html 2017-08-11 15:29:22 درس های yii2 شماره 20: کنترل سطح دسترسی RBAC، استفاده از rule ها http://www.developit.ir/post/view/289/درس های yii2 شماره 20: کنترل سطح دسترسی RBAC، استفاده از rule ها.html 2017-08-04 18:46:27 درس های yii2 شماره 19: ایجاد extension بدون نیاز به composer و github http://www.developit.ir/post/view/288/درس های yii2 شماره 19: ایجاد extension بدون نیاز به composer و github.html 2017-07-21 00:49:33 درس های yii2 شماره 18: حذف web از url http://www.developit.ir/post/view/287/درس های yii2 شماره 18: حذف web از url.html 2017-07-19 16:37:49 درس های yii2 شماره 17: استفاده از تاریخ و تقویم فارسی http://www.developit.ir/post/view/284/درس های yii2 شماره 17: استفاده از تاریخ و تقویم فارسی.html 2017-06-26 18:42:55 درس های yii2 شماره 16: کنترل سطح دسترسی، Role Based Access یا RBAC http://www.developit.ir/post/view/283/درس های yii2 شماره 16: کنترل سطح دسترسی، Role Based Access یا RBAC.html 2017-06-23 18:36:36 آموزش postman http://www.developit.ir/post/view/282/آموزش postman.html 2017-06-21 18:36:22 درس های yii2 شماره 15: نصب swagger http://www.developit.ir/post/view/281/درس های yii2 شماره 15: نصب swagger.html 2017-06-11 17:38:47