احسان رضایی http://www.developit.ir/ http://www.developit.ir/ fa-ir Copyright (C) 2009 mywebsite.com معرفی دو ابزار(رابط کاربری) برای کار با elasticsearch http://www.developit.ir/post/view/277/معرفی دو ابزار(رابط کاربری) برای کار با elasticsearch.html Tuesday, May 16, 2017 دانشگاه یا موز! http://www.developit.ir/post/view/271/دانشگاه یا موز!.html Tuesday, May 09, 2017 سیستم پشتیبانی تصمیم کلان داده - Big Data Decision Support System http://www.developit.ir/post/view/270/سیستم پشتیبانی تصمیم کلان داده - Big Data Decision Support System.html Wednesday, May 03, 2017 درس های yii2 شماره 14: اضافه کردن تگ های SEO http://www.developit.ir/post/view/269/درس های yii2 شماره 14: اضافه کردن تگ های SEO.html Saturday, April 22, 2017 اسکرام (scrum) چیست و چگونه کار میکند؟ معرفی اسکرام در ده دقیقه http://www.developit.ir/post/view/268/اسکرام (scrum) چیست و چگونه کار میکند؟ معرفی اسکرام در ده دقیقه.html Wednesday, April 05, 2017 تهیه snapshot و بازگردانی آن در elasticsearch http://www.developit.ir/post/view/266/تهیه snapshot و بازگردانی آن در elasticsearch.html Sunday, March 19, 2017 نصب و راه اندازی elasticsearch در docker http://www.developit.ir/post/view/265/نصب و راه اندازی elasticsearch در docker.html Saturday, March 18, 2017 درس های yii2 شماره 13: 14 دلیل برای انتخاب yii framework http://www.developit.ir/post/view/264/درس های yii2 شماره 13: 14 دلیل برای انتخاب yii framework.html Friday, March 10, 2017 درس های yii2 شماره 12: رعایت اصول و سبک کدنویسی http://www.developit.ir/post/view/263/درس های yii2 شماره 12: رعایت اصول و سبک کدنویسی.html Wednesday, February 22, 2017 نقدی در مورد برخی اساتید http://www.developit.ir/post/view/262/نقدی در مورد برخی اساتید.html Wednesday, February 15, 2017 tag، pull و push کردن Docker image http://www.developit.ir/post/view/260/tag، pull و push کردن Docker image.html Friday, February 10, 2017 image خود را داخل Docker بسازید http://www.developit.ir/post/view/259/image خود را داخل Docker بسازید.html Friday, February 10, 2017 دریافت Image و استفاده از آنها در Docker http://www.developit.ir/post/view/258/دریافت Image و استفاده از آنها در Docker.html Friday, February 03, 2017 بررسی مفاهیم Image و Container در Docker http://www.developit.ir/post/view/257/بررسی مفاهیم Image و Container در Docker.html Tuesday, January 31, 2017 نصب و راه اندازی Docker در لینوکس Ubuntu، سلام دنیا! http://www.developit.ir/post/view/256/نصب و راه اندازی Docker در لینوکس Ubuntu، سلام دنیا!.html Saturday, January 28, 2017 آشنایی با Docker Hub http://www.developit.ir/post/view/255/آشنایی با Docker Hub.html Tuesday, January 24, 2017 بررسی تفاوت Docker و VM http://www.developit.ir/post/view/254/بررسی تفاوت Docker و VM.html Saturday, January 21, 2017 درس های yii2 شماره 11: کنترل سطح دسترسی، Access Control http://www.developit.ir/post/view/252/درس های yii2 شماره 11: کنترل سطح دسترسی، Access Control.html Saturday, January 07, 2017 فشرده سازی درخواست ها در elasticsearch http://www.developit.ir/post/view/251/فشرده سازی درخواست ها در elasticsearch.html Wednesday, January 04, 2017 JWT، مقدمه ای بر JSON Web Tokens http://www.developit.ir/post/view/250/JWT، مقدمه ای بر JSON Web Tokens.html Tuesday, January 03, 2017